Záróvizsga hirdetmény

2017


SZTE Mérnöki Kar

H I R D E T M É N Y

V É G Z Ő S

Nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

 

Záróvizsgára jelentkezés kezdete: a Neptun indulását követően (április 26.), amint a Neptun a Moduloval összekapcsolásra került. Kérjük, kísérjék figyelemmel, mikortól elérhető a MODULO!

Záróvizsgára jelentkezés vége: 2017. május 08.

Jelentkezni kizárólag MODULO-ban lehetséges (Beadási hely: MK TO)

  • Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványokat (beiratkozáskor, vagy legalább egyszer a tanulmányok során) be kell mutatni a Tanulmányi Ügyek Titkárságán!
  • Abban az esetben, ha a NEPTUN-ban nincs nyelvvizsga információ, de a ZV jelentkezési lapon azt jelöli be, hogy rendelkezik a szükségesekkel, nem adhatja be a beadványt és a következő hibaüzenetet kapja: A nyelvvizsgák NEPTUN-ba történő rögzítéséig nem adható be a jelentkezés!
  • Azok is jelentkezhetnek, és záróvizsgát tehetnek, akik nem rendelkeznek az előírt nyelvvizsga bizonyítvánnyal. A nyelvvizsga nélkül záróvizsgázó hallgatók oklevelet nem kapnak. Diplomát csak a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után kaphatnak.
  • A NEPTUN teljes körűsége miatt kérem a megelőző végzettségeit igazoló dokumentumok (érettségi, oklevél) másolatát jutassa el a Tanulmányi Ügyek Titkárságához, amennyiben ezt eddig még nem tette meg!

 

Végzős vizsgaidőszak: 2017. május 22. – június 15.

Kérem, gondoskodjon arról, hogy a vizsgaidőszakban megszerzett minősítések minél hamarabb bekerüljenek a NEPTUN-ba, mert ez az abszolutórium kiállítás alapja.

 

Vizsgára jelentkezés: 2017. május 08-tól

Záróvizsga időszak: 2017. június 19-21.

Szak/diplomadolgozat leadása: 2017. május 08-ig, illetve késedelmi pótlék befizetésével május12-ig az illetékes Intézetnél.

A záróvizsga beosztás: 2017. június 12-től a TO folyosóján, a COOSPACE-n és a Kar honlapján (http://www.mk.u-szeged.hu/hallgatoknak-mk/hallgatoknak) lesz megtekinthető.

Záróvizsga tételek: 2017. április 20-tól az aktualizált tételsorok a COOSPACE-n és a Kar honlapján (http://www.mk.u-szeged.hu/hallgatoknak-mk/hallgatoknak) lesznek megtalálhatók.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése: tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése.
  • szak/diplomadolgozat elkészítése és leadása az illetékes Intézetnél,
  • BSc szakos hallgatóknak a szakdolgozat sikeres megvédése,
  • a „Záróvizsga jelentkezés – MK” elektronikus űrlap beadása a MODULO-ban,
  • nem lehet tartozása az Egyetem felé.

 

Diplomaátadó ünnepség: 2017. június 30-án (péntek) lesz, később tesszük közzé annak részleteit.

 

Akik nem jelentkeztek záróvizsgára, de

  • a képzési terv szerint – mindent teljesítettek, kérem, keressék fel a Tanulmányi Ügyek Titkárságát e-mail-ben (mk-to@mk.u-szeged.hu)!

A teljesítésellenőrzés után a végbizonyítvány (abszolutórium) beállításra kerül, hallgatói jogviszonyuk megszűnik.

 

Szeged, 2017. április 12.


Dr. Panyor Ágota

oktatási dékánhelyettes