Záróvizsga hirdetmény

SZTE Mérnöki Kar


H I R D E T M É N Y

V É G Z Ő S

Nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

 

Záróvizsgára jelentkezés:

nappali tagozat 2017. október 16 –október 25.

levelező tagozat 2017. november 20 – december 04.


Jelentkezni kizárólag MODULO-ban lehetséges (Beadási hely: MK TO)

  • Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványokat (beiratkozáskor, vagy legalább egyszer a tanulmányok során) be kell mutatni a Tanulmányi Osztályon!
  • Abban az esetben, ha a NEPTUN-ban nincs nyelvvizsga információ, de a ZV jelentkezési lapon azt jelöli be, hogy rendelkezik a szükségesekkel, nem adhatja be a beadványt és a következő hibaüzenetet kapja: A nyelvvizsgák NEPTUN-ba történő rögzítéséig nem adható be a jelentkezés!
  • Azok is jelentkezhetnek, és záróvizsgát tehetnek, akik nem rendelkeznek az előírt nyelvvizsga bizonyítvánnyal. A nyelvvizsga nélkül záróvizsgázó hallgatók oklevelet nem kapnak. Diplomát csak a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után kaphatnak.
  • A NEPTUN teljes körűsége miatt kérem a megelőző végzettségeit igazoló dokumentumok (érettségi, oklevél) másolatát jutassa el a Tanulmányi Osztályra, amennyiben ezt eddig még nem tette meg!

 

Kérem, gondoskodjon arról, hogy a vizsgaidőszakban megszerzett minősítések minél hamarabb bekerüljenek a NEPTUN-ba, mert ez az abszolutórium kiállítás alapja.

 

Vizsgára jelentkezés: 2017. november 27-től

A vizsgákat a záróvizsga napja előtt legalább 4 munkanappal teljesíteni kell!


Záróvizsga időszak: nappali tagozat agrár képzési terület: 2017. december 11-15.

nappali tagozat műszaki képzési terület: 2018. január 03-05.

levelező tagozat BSc és MSc, illetve nappali tagozat MSc képzés: 2018. január 22-26.


Szak/diplomadolgozat leadása: nappali tagozat 2017. november 03.

levelező tagozat BSc és MSc, illetve nappali tagozat MSc képzés 2017. december 04.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakdolgozat/diplomadolgozat késedelmes leadására - a korábbiaktól eltérően - NINCS LEHETŐSÉG.


A záróvizsga beosztás: a záróvizsga előtt egy héttel a TO folyosóján, a COOSPACE-n és a Kar honlapján (http://www.mk.u-szeged.hu/hallgatoknak-mk/hallgatoknak) lesz megtekinthető.

Záróvizsga tételek: 2017. október 20-tól az aktualizált tételsorok a COOSPACE-n és a Kar honlapján (http://www.mk.u-szeged.hu/hallgatoknak-mk/hallgatoknak) lesznek megtalálhatók.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése: tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése.
  • szak/diplomadolgozat elkészítése és leadása az illetékes Intézetnél,
  • BSc szakos hallgatóknak a szakdolgozat sikeres megvédése,
  • a „Záróvizsga jelentkezés – MK” elektronikus űrlap beadása a MODULO-ban,
  • nem lehet tartozása az Egyetem felé.

 

Diplomaátadó ünnepség: 2018. február eleje, később tesszük közzé annak részleteit.

 

Akik nem jelentkeztek záróvizsgára, de

  • a képzési terv szerint – mindent teljesítettek, kérem, keressék fel a Tanulmányi Osztályt e-mail-ben (mk-to[kukac]mk.u-szeged.hu)!

A teljesítésellenőrzés után a végbizonyítvány (abszolutórium) beállításra kerül, hallgatói jogviszonyuk megszűnik.

Az abszolutóriumról igazolást – kérésre- annak adunk, aki nem az adott záróvizsga időszakban tesz záróvizsgát, hanem majd a későbbiekben.

 

Szeged, 2017. október 19.

 

Tanulmányi Osztály