SZTE Mérnöki Kar Kari Tanács tagjai

2016. július 12 - 2020. július 12.SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

szavazati jogú tanácstagjainak

névjegyzéke

16 fő

 

N É V

Dr. habil. Bíró István dékán

Prof. Dr. Véha Antal intézetvezető

Prof. Dr. Hodúr Cecília intézetvezető

Dr. habil. Gál József intézetvezető

Dr. Sárosi József intézetvezető-helyettes

Prof. Dr. Hodúr Cecília

póttagja:
1. Prof. Dr. Rajkó Róbert /folyamatosan részt vesz az üléseken póttagként Prof. Dr. Hodúr Cecília intézetvezetői megbízatása idején. /

Dr. Panyor Ágota

póttagja:-

Dr. Sárosi József

póttagja: -

Dr. Szabó P. Balázs

póttagja:

1. Dr. Krisch Judit

Solticzky József

póttagja: Forgács Endre

Daniné Horváth Annamária

póttagja: Lehotainé Szabó Andrea

Tóthné Dr. Pölös Anna szakszervezeti delegált

Kiss Sándor HÖK elnök

3 fő HÖK által delegált hallgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

tanácskozási joggal meghívott tagjainak

névjegyzéke

 

N É V

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Fendler Judit kancellár

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános dékánhelyettes

Dr. habil. Gál József kül- és közkapcsolati dékánhelyettes

Prof. Dr. Véha Antal agrárképzési dékáni megbízott

Dr. Beszédes Sándor tudományos ügyekért felelős dékáni megbízott

Dr. habil. Gyimes Ernő innovációs dékáni megbízott

Dr. Benkő-Kiss Árpád minőségbiztosítási referens

dr. Kalmárné dr. Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető

Fodor Gabriella dékáni titkár

Babarciné Zelenka Edit pénzügyi ellenjegyző

Varga Zoltán kollégiumigazgató

 

 

A KT mandátumáról, összetételéről, tagjainak delegálásáról illetve megválasztásáról a Kari Ügyrend 61-66. pontjai, és a Kari Ügyrend 3. sz. melléklete, a Kari Tanács működési rendje rendelkezik.