Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor; dékán, rector emeritus

Dékáni köszöntő

Nagyrabecsüléssel köszöntöm Önt a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának honlapján!


A Kar küldetése, hogy meghatározó módon és mértékben járuljon hozzá a Dél-Magyarországi EU- régió gazdasági fejlődéséhez, a műszaki-, természet-, gazdasági- és vidékfejlesztési tudományok, továbbá az élelmiszeripari mérnökképzés egyes területein nyújtott magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenységével.

Az 50 éves oktatási, kutatás-fejlesztési gyakorlattal rendelkező SZTE MK az ország egész területéről fiatalokat vonzó, felkészült oktatókkal és kutatókkal, valamint széles szakmai ismertséggel és elismertséggel rendelkező műszaki kar, amely alap- és mesterképzési programjai keretében megvalósítja a magas szintű elméleti megalapozottságot és az ipari kapcsolatokon is alapuló gyakorlatorientált képzést.


A kar az Élelmiszeripari Főiskolától a Mérnöki Karig történelme folyamán sokat változott, de az alapfilozófia változatlan maradt. Szent-Györgyi Albert Nobel díjas tudós, a Szegedi Egyetem volt rektorának bölcsességét idézve: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” Az iskolát azonban nem a falak, hanem a benne élő szellemiség hozza létre. Célunk, hogy a mértékadó színvonalú képzési- és egyéb szolgáltatásainknak köszönhetően a nálunk tanuló hallgatók részesei legyenek annak a szellemiségnek, amely az elmúlt ötven esztendőben honosodott meg karunkon.
A jövő szakemberei ebben az inspiráló szellemi közegben válnak széles látókörű, sokoldalúan művelt, értéket megőrző és értéket teremtő értelmiségivé. Azon dolgozunk, hogy az előttünk álló feladatokat tudásunk legmagasabb szintjén oldjuk meg, s a velünk szemben támasztott követelményeknek mindenkor becsülettel megfeleljünk. Törekvésünk, hogy az itt szerzett diplomák presztízsét megőrizzük, végzettjeink felkészültségét és teljesítményét a munkaerőpiac a továbbiakban is ismerje el.


Mindezeket figyelembe véve ajánlom szíves figyelmükbe az SZTE MK honlapját. Fontosnak tartom az érdeklődők, a nyilvánosság tájékoztatását a Kar és az Egyetem által képviselt értékekről, célokról, intézményünk eredményeiről, az intézetekben folyó oktatásról és tudományos munkáról, sokrétű ipari kapcsolatrendszerünkről, valamint a diák- és sportéletről, tehát mindarról, ami leendő és jelenlegi hallgatóink számára hasznos és érdekes információt jelent.Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor

Dékán

Rector Emeritus