SZG1

Kari vezetés


Dékán:

Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor DSc. Rector Emeritus
egyetemi tanár


Dékánhelyettesek:

  • általános dékánhelyettes:
    Prof. Dr. Hodúr Cecília DSc
    egyetemi tanár
  • oktatási dékánhelyettes:
    Dr. Panyor Ágota PhD.
    egyetemi docens