szabalyzatok

Aktuális szabályzatok

Aktuális, hatályban lévő szabályzatok
Az egyes szabályzatok >PDF< formátumban az adott szabályzat nevére kattintva tölthetőek le.Szabályzat
Hatályba lépés dátuma
SZTE Mérnöki Kar Kooperatív Képzési Szabályzat 2019.03.19.
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ügyrendje 2019.06.21.
Hallgatói Juttatási Szabályzat - Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat 2018..03.26.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a kiemelt tanulmányi ösztöndíj elbírálása a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán


Az SZTE Mérnöki Kar Intézeti Tanácsainak intézetvezetői pályázatok véleményezésére vonatkozó eljárásrendje 2017.02.21.
Szakmai gyakorlati szabályzat - agrár képzés 2018.02.22.
Szakmai gyakorlati szabályzat - MSc. képzés 2015.04.03.
Szakmai gyakorlati szabályzat - műszaki képzés 2018.02.22.
SZTE Mérnöki Kar Kreditátviteli Szabályzat 2015.01.27.

SZTE Mérnöki Kar önköltség/költségtérítési díjkedvezményekre vonatkozó szabályzata

2015.04.10.

Az SZTE Mérnöki Kar államilag támogatott és a költségtérítéses képzési forma közötti átsorolási rendje

2014.07.22.

Szabályozás a dékáni pályázatok véleményezése és a dékán személyére vonatkozó javaslattétel rendjéről

2017.02.21.

SZTE Mérnöki Kar Tanári- Egyetemi Docensi Testületének eljárásrendje a dékáni pályázatok véleményezése tárgyában

2016.12. 06.
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 2014.07.07.

A szakdolgozatok, diplomamunkák és szakmai gyakorlati beszámolók titkosítási eljárásáról és kezelésükre vonatkozó speciális szabályokról szóló SZTE MK SZABÁLYZAT

2013.01.23.
Útmutató a Szakdolgozat készítéséhez
2012
Útmuntató a Diplomadolgozat készítéséhez
2012
Záróvizsga szabályzat 2017.11.22.