Élelmiszermérnöki Intézet

Küldetésünk


Az Élelmiszermérnöki Intézet küldetése, hogy olyan korszerű ismereteket sajátíttasson el a hallgatókkal, amelyek képessé teszik az élelmiszermérnök hallgatókat a gyártástechnológiák tényleges alkalmazására, a technológiák értékelésére, felülvizsgálatára, HACCP szemléletű kezelésére, egyszerűbb tervezési feladatok elvégzésére. A gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatóknak olyan ismereteket adjon át, amelyek lehetővé teszik az élelmiszeripari alapismeretek elsajátítását, az iparágak általános megismerését, az iparban alkalmazott technológiai műveletek áttekintését, az egyes műveleteknek a termékre gyakorolt hatását, a technológiák termékminőséget befolyásoló általános vonatkozásait, ezen keresztül az eladhatóságot és a gépek tervezését, üzemeltetését. Szünet nélkül közvetítse a gazdasági szféra szereplői felé a birtokában lévő korszerű ismereteket, a kutatások legújabb eredményeit, ezzel fokozva a termelés hatékonyságát, javítva a termékek minőségét és segítve a környezet megóvását.