Infrastruktúra

Fizika laboratórium

Intézet: Folyamatmérnöki Intézet

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 5-7., C épület Földszint

Laborvezető: Dr. Fekete Mária

Laborfelelős: Záhonyiné Racs Piroska

Telefon: -

 

A Fizika laboratóriumban a Fizika tantárgy mérési gyakorlatai, valamint a színméréshez és reológiai mérésekhez kapcsolódó szakdolgozatos, tudományos diákköri munkák, kutatások folynak.

 

Oktatás

Az első félévben a hallgatók különböző hidrosztatikai és áramlástani méréseket végeznek (például felületi feszültség mérése sztalagmométerrel, viszkozitásmérés Ostwald-, Höppler-, Höppler féle rheoviszkoziméterrel, Rheotest- és Haake rotációs viszkoziméterrel, áramlástani jellemzők vizsgálata Venturi csővel).

A második félév optika témakörében polariméteres, refraktométeres, spektrofotometriás laboratóriumi gyakorlatok végzésére és színkoordináta mérésekre van lehetőség.

Ebben a félévben kalorimetriás mérésekkel (olvadáshő, fajhő meghatározása), illetve termoelemes és ellenállás-hőmérős hőtani vizsgálatokkal is foglalkoznak hallgatóink.

 

Kutatás

A laborban folyó kutató munka témakörei:

 1. Színmérés alkalmazása az élelmiszeripari gyártási és a minősítési folyamatokban
 2. Különböző élelmiszeripari anyagok reológiai vizsgálata

 

A laborban található főbb eszközök, berendezések:

 • HunterLab Miniscan XE Plus spektrofotometriás színmérő berendezés
 • Minolta CR-300 tristimulusos színmérő készülék
 • Helios d spektrofotométer
 • Rheotest II viszkoziméter
 • Haake VT500 viszkoziméter

 

Transzportfolyamatok labor

Intézet: Folyamatmérnöki Intézet

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. F.14. labor

Laborvezető: Prof. Dr. Hodúr Cecilia

Laborfelelős: Kisné Kuti Éva, Beszédes Sándor

Telefon: -

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Transzportfolyamatok laborban az Élelmiszeripari műveletek, Biomérnöki műveletek és a Műszaki hőtan, áramlástan és anyagtranszport című kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá az impulzus- és hőtranszport témakörhöz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik az alapvető mechanikai és hidrodinamikai műveletek (például aprítás, szitaanalízis, gravitációs ülepítés, szűrés, centrifugálás), továbbá egyes hő- és anyagtranszport folyamatok (hővezetés, hőátadás hőcserélő berendezésekben, bepárlás, szárítás) tanulmányozására.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: hővezetőképesség és hőszigetelőképesség vizsgálata szilárd anyagok esetében; szemcseméret-eloszlás vizsgálata szitaanalízissel; élelmiszeripari eredetű folyékony halmazállapotú alapanyagok centrifugális szűrése, élelmiszeripari és biotechnológiai eredetű folyékony halmazállapotú anyagok vákuum-besűrítése filmbepárlóval

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Retsch AS200 vibrációs szitarázógép szitasorozattal (71 mm-2,5mm): szemcseméret-eloszlás szitaanalízissel történő meghatározása
 • CEPA szűrőcentrifuga: különböző típusú folyékony halmazállapotú anyagok szűrhetőségének vizsgálata
 • Lemezes hőcserélőtelep: hőcsere vizsgálata, hőátadásra jellemző paraméterek meghatározása
 • Armfield UOP22-23 gőzzel fűtött moduláris felépítésű, vákuumozható filmbepárló eső- és kúszófilmes egységgel: hőérzékeny komponenseket tartalmazó oldatok és szuszpenziók kíméletes koncentrálása
 • Armfield H10-11 hővezetőképesség mérő: állandósult állapotú hővezetés vizsgálata, hővezetési tényező mérése

 

Környezetmérnök laboratórium

Intézet: Folyamatmérnöki Intézet

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. I.13. labor

Laborvezető: Prof. Dr. Hodúr Cecilia; Dr. László Zsuzsanna

Laborfelelős: Dr. Kertész Szabolcs

Telefon: +3662546582

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Környezetmérnök laborban az Élelmiszeripari transzportfolyamatok, műveletek; Környezetvédelmi műszaki műveletek és Vizi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés című kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá a víz- és szennyvíztisztításhoz, valamint a membrános eljárásokhoz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások is folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik az alapvető víz- és szennyvíztisztítással kapcsolatos technológiai műveletek (például flokkulálás, gravitációs ülepítés, centrifugálás, flotálás, membránszűrés (mikroszűrés és ultraszűrés), levegőztetés, aerob reaktor kialakítás), továbbá analitikai eljárások (kémiai és biokémiai oxigénigények meghatározása, biogáz mérése, olaj analízis és gázkromatográf) tanulmányozására és vizsgálatára.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: adszorpciós-deszopciós reakciók vizsgálata töltött kolonnában; szerves szennyezők gázkromatográfiás kvantitatív és kvalitatív meghatározása, szerves és vizes fázisban lévő mintákból; Olaj tartalom meghatározása felszíni, felszín alatti és különböző eredetű szennyvizekben; Aerob reaktor oldott oxigén tartalmának vizsgálata; Centrifugálás hatékonyságának vizsgálata a fordulatszám és a centrifugálás idejének a függvényében; Flokkulálás hatékonyságának a javítása

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Armfield UOP15 rögzített ágyas aktív szénnel töltött adszorpciós berendezés adszorpciós izotermák különböző hőmérsékleteken történő meghatározásához
 • Gázkromatográf Dani Master
 • olaj analizátor (InfraCal TOG/TPH Analyzer Wilks)
 • Armfield W11 Aerobic Digester fűthető, hűthető aerob levegőztető egység beépített szivattyúval és hőmérséklet szabályzóval, oldott oxigén és pH mérő szenzorral
 • ThermoScientific Megafuge 16 Centrifuga -10 - +40 fok-ig
 • FP4 Welp flokkuláló Jar-teszt készülék

 

Membrántechnikai kutató laboratórium

Intézet: Folyamatmérnöki Intézet

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 5-7., C épület. 17. labor

Laborvezető: Prof. Dr. Hodúr Cecilia

Laborfelelős: Dr. Kertész Szabolcs

Telefon: +3662546584

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A laborban a Vizi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés és idegen nyelvű képzéseink membrános eljárásokkal kapcsolatos kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá a víz- és szennyvíztisztításhoz, valamint a membrános eljárásokhoz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások is folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik a nyomás-különbségen alapuló membrános eljárásokkal (mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés és fordított ozmózis) kapcsolatos műveletek tanulmányozására.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: Vibrációs membránszűrés alkalmazhatóságának vizsgálata a membránok eltömődésének csökkentésében; Micella-képzéssel segített ultraszűrés hatékonyságának javítása; PCI csöves membránmodul használata szennyvizek tisztításában és élelmiszeripari termékek, valamint melléktermékek sűrítésében; Kontakt szög és felületi feszültség meghatározása goniométerrel; Teljes szerves széntartalom mérése, minták szerves és szervetlen szén tartalmának meghatározása

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • VSEP (Vibratory Shear-Enhanced Processing) (New Logic Research, Inc.) Series LP vibrációs membránszűrő berendezés, a membrán szeparációs paraméterek tesztelésére és elválasztási, sűrítési folyamatok hatékony véghezvitelére,
 • MEUF (Micellar Enhanced Ultrafiltration) (Millipore) micella-képzéssel elősegített ultraszűrő és mikroszűrő berendezés a műveleti paraméterek optimalizálására
 • PCI (Paterson Candy International) csöves polimer membrán modul
 • Goniométer (OCA 15Pro, Dataphysics) a membránok felületi kontakt szög értékeinek meghatározására és folyadékok felületi feszültségének mérésére, jellemzésére
 • TOC (Total Organic Carbon) (Teledyne Tekmar) Teljes szerves széntartalom mérése, minták szerves és szervetlen szén tartalmának meghatározása

 

Biomérnöki laboratórium

Intézet:Folyamatmérnöki Intézet

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. 1.12. labor

Laborvezető: Prof. Dr. Hodúr Cecilia

Laborfelelős: Kisné Kuti Éva, Török Márta

Telefon: -

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Biomérnöki laborban az Élelmiszeripari műveletek anyagtranszport, a Biomérnöki műveletek és a Műszaki kémia című kurzusok tananyagához kapcsolódó gyakorlatokat végzik a hallgatók.

A laborban hallgatói és tudományos kutatások folynak az alábbi témakörökben:

Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok további felhasználási lehetőségeinek vizsgálata.

 • Biodízel előállítása használt napraforgó étolajból.
 • Különböző cellulóz bontási vizsgálatok.
 • Bioetanol előállítása különböző élelmiszeripari hulladékokból.

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Minifors asztali fermentációs rendszer: Fermentálás (erjedés) folyamatának vizsgálata, amelyben valamilyen szerves anyagot egy enzim hatásának teszünk ki.
 • Vákuum szárítószekrény: Hőre érzékeny anyagok száradásának vizsgálata különleges, vákuumtérben működő szárító segítségével. Nyomon tudjuk követni az alacsonyabb szárítási hőmérséklet alkalmazásának előnyét (csökken a folyadék forráspontja).
 • ERAFLESH automata zárttéri lobbanáspont mérő hordozható készülék. A berendezés alkalmas olajok, oldószerek, lakkok és bioüzemanyagok lobbanáspontjának meghatározására.
 • Armfield BE1-A labor tesztreaktor: Szakaszos enzim katalízis bemutatása illetve különböző paraméterek hatása az enzimreakció sebességére.
 • Armfield W11-1 aerob feltáró berendezés: Az anyagátadási folyamatok számításához szükséges teljes abszorpciós együttható, KLa értékének meghatározása.

 

Hőtan és áramlástechnika laboratórium

A laboreszközökkel hőtani mérések és kísérletek végezhetők el a levegő állapotváltozásait, kompresszoros hűtést, valamint épületgépészeti és egyéb ipari rendszerek vizsgálatait illetően. A mérő-adatgyűjtő eszközeinket ipari területen is alkalmazzuk hőmérséklet, relatív páratartalom, anyagnedvesség, légsebesség, nyomás, nyomáskülönbség, fényerősség, napsugárzás intenzitás mérését, adatgyűjtését és egyéb épületenergetikai méréseket illetően. Hallgatóink diplomamunkáik készítése során használják a labor műszereit.

Oktatott tantárgyak:

Műszaki hő- és áramlástan

Műszaki hőtan és anyagtranszport

Épületgépészet

Szakdolgozat és TDK munkák készítése

Laboreszközök:

Folytonos anyagtovábbítású mikrohullámú kezelő- és mérőrendszer

Dielektrométer

DAR 3 kompresszoros hűtőgép

DAR 5 klímaberendezés légcsatornával

kompresszoros hűtőgép

nyomáskülönbség-mérő

levegő páratartalom és hőmérséklet mérő-adatgyűjtő

endoszkóp

áram- és feszültség adatgyűjtő

termoelemek

ellenálláshőmérők

National Instruments WSN rádiófrekvenciás hőmérséklet és impulzus adatgyűjtő

200 bar-os kompresszor

Testo hőmérséklet, páratartalom és feszültség adatgyűjtők

Testo impulzus adatgyűjtő

Testo felületi hőérzékelő

Testo K-típusú tokozatlan termoelemek

Testo merülőérzékelő

Testo anyagnedvességmérő

Testo épületgépészeti mérőműszer

villamos fogyasztásmérők

füstgázelemző

luxmérő

optikai fordulatszámmérő

5 db IBM Lenovo T510 laptop

Armfield TH5 mérőberendezés gázok reverzibilis állapotváltozásainak bemutatására

Armfield HT10XC, HT11C és HT12C mérőberendezés hővezetés vizsgálatára

Armfield HT14C mérőberendezés kombinált hőátadás és hősugárzás vizsgálatára

 

 


 

CAE laboratórium

A laboratóriumban a hallgatók a rajzkészítés lépéseit AutoCAD szoftverrel, majd ezt követően a háromdimenziós modellezést sajátítják el az Inventor parametrikus szilárdtest-modellező szoftver segítségével. Az órai gyakorlatok során gépeket és azok részegységeit tervezik meg, a koncepcionális tervtől a szilárdsági méretezésig, illetve a műszaki dokumentációk elkészítéséig. Az évközi feladatok később diplomamunkák alapjait jelenthetik. Ezen tervek tartalmaznak forgácsolt alkatrészeket, hegesztett vázszerkezeteket, hajtásokat, lemezalkatrészeket, ezek terítékrajzait, szabványos, katalógusokból választott gépelemeket, csővezetékeket, áramköri csatlakozókat, kábelezést, illetve ezek műszaki rajzait, robbantott ábráit és összeszerelési, valamint működési animációit. Lehetőség van nagyméretű színes nyomtatásra. A hallgatók jellemzően diplomamunkáik elkészítéséhez is használják az itt szerzett ismereteket. Végzésüket követően több hallgatónk is a szilárdtest-modellezés terén szerzett tapasztalatai alapján tudott elhelyezkedni első munkahelyén.

Oktatott tantárgyak:

Műszaki ábrázolás 2.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók

Számítógépes géptervezés

anyagmérnök hallgatók

CAD 2.

biomérnök hallgatók

Szakdolgozat és TDK-dolgozatok készítése

Jármű vázszerkezetek tervezése

Pneumatikus hajtások tervezése

Pneumatikus hajtású járművek

Szoftverek:

Autodesk Master Suite 2012, 25 db licensz (AutoCAD®, AutoCAD® Architecture,AutoCAD® Civil 3D®,AutoCAD® Electrical, AutoCAD® Map 3D, AutoCAD® Mechanical, AutoCAD® MEP, AutoCAD® Structural Detailing, Autodesk® Alias® Design, Autodesk® Ecotect® Analysis, Autodesk® Inventor® Professional, Autodesk® Moldflow® Adviser Advanced, Autodesk® Mudbox™, Autodesk® Navisworks® Manage, Autodesk® Revit® Architecture, Autodesk® Revit® MEP, Autodesk® Revit® Structure, Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional, Autodesk® Showcase®, Autodesk® Simulation Multiphysics, Autodesk® SketchBook® Designer, Autodesk® Vault, Autodesk® 3ds Max® Design

SolidCAM, 1 licensz

Winwatt Gólya, 4 licensz


 

Munkaállomások:

18+1 db munkaállomás (Intel S 1155 Core i7 2600K processzor, 8 GB 1333 MHz memória, Gainward GTX550 TI 1 GB monitorkártya, 2 db 22” monitor), 3D egér,

Egyéb eszközök:

Mustek A3 szkenner

HP Deskjet 510 plotter

Picoscan 3D szkenner

Roland Modela MDX-20 asztali marógép